Hipertenzija ir hipertenzija sergantiems pacientams,

hipertenzija ir hipertenzija sergantiems pacientams

Arterinė hipertenzija;Arterinis kraujo spaudimas;Savirūpa;Arterial hypertension;Arterial blood pressure;Self-care. Abstract: Zavedskaitė J. Kriukelytė; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Slaugos hipertenzija ir hipertenzija sergantiems pacientams, Slaugos ir rūpybos katedra.

Arterinė hipertenzija

Arterinė hipertenzija arba padidėjęs arterinis kraujo spaudimas — tai yra viena aktualiausių visuomenės sveikatos problemų ir pirmaujanti mirties priežastis pasaulyje. Arterinės hipertenzijos problemiškumą lemia ne tik didelis jos paplitimas bei komplikacijų grėsmė, bet ir atsainus dalies pacientų požiūris į padidėjusio arterinio kraujo spaudimo gydymą, kurį neretai lemia žinių ir informacijos trūkumas apie šią ligą.

Paciento žinios ir supratimas apie arterinę hipertenziją yra svarbūs veiksniai siekiant arterinio kraujo spaudimo kontrolės. Norint pagerinti tokių pacientų gydymo rezultatus, svarbu, kad pacientas stebėtų ir kontroliuotų ligą, todėl žinios apie ligą pacientams turi itin didelės reikšmės savirūpai.

Įvertinti sergančiųjų arterine hipertenzija žinias ir savirūpą.

Uždaviniai: 1. Įvertinti pacientų, sergančių arterine hipertenzija, žinias apie ligą.

Nuo spalio 1 dienos turėtų įsigalioti nauja pacientų, sergančių padidėjusiu kraujospūdžiu, tvarka. Tiesa, kokia ji bus — nei gydytojai, nei tuo labiau pacientai neįsivaizduoja. Tvarką turinti patvirtinti Sveikatos apsaugos ministerija SAM tyli. Medikai baiminasi, kad tyla gali reikšti tik vieną — vėl bus bandoma priimti dokumentą, kuriuo aukštą kraujospūdį turintiems pacientams vietoje efektyvaus vaistų derinio bus skiriamas pigiausias vaistas.

Įvertinti pacientų, sergančių arterine hipertenzija, savirūpos įgūdžius. Nustatyti pacientų, sergančių arterine hipertenzija, žinių ir savirūpos sąsajas. Tyrimo imtis. Tyrimas atliktas m. Sergantieji į tyrimą buvo įtraukti tikslinės atrankos būdu, apsilankę eilinės konsultacijos metu pas šeimos gydytoją. Tyrimo metodika. Anketa sudaryta iš 3 dalių. Geriausiai sergantieji arterine hipertenzija žino, kad aukštas sistolinis arba diastolinis kraujo spaudimas rodo padidėjusį arterinį kraujo spaudimą 95,8 proc.

Net 82 proc. Palyginus apklaustųjų žinių vertinimą 10 balų skalėje, jų bendras vidurkis yra 6,4 ± 2,1, t. Nustatyta, kad ketvirtadalis pacientų 23,0 proc.

pilant šaltą vandenį ant hipertenzijos

Išsiaiškinta, kad trys ketvirtadaliai apklaustų pacientų 76,6 proc. Iš apklaustų pacientų beveik visi vartoja medikamentus 97,7 proc. Tik ketvirtadalis apklaustų pacientų 24,3 proc. Ketvirtadalis pacientų 25,7 proc. Daugiausiai pacientų 33,2 proc. Išvados: 1. Sergantieji patys savo žinias apie arterinę hipertenziją vertino geriau vidutiniškos nei žinojo patenkinamos. Moterys savo žinias apie arterinę hipertenziją įsivertino ir žinojo geriau nei vyrai.

Sergantieji arterine hipertenzija hipertenzija maitinančiai motinai vertino vidutiniškai.

jei kraujospūdis sumažėja dėl hipertenzijos

Kuo geresniais balais įvertino gebėjimą rūpintis savo sveikata, tuo geriau stebėjo savo sveikatos būklę, buvo geresni mitybos įpročiai ir medikamentų vartojimas. Moterų yra geresni mitybos įpročiai ir sveikatos būklės stebėjimas negu vyrų, tačiau blogesnis medikamentų vartojimas.

Kuo geresnės sergančiųjų žinios apie arterinę hipertenziją, tuo geriau vertino gebėjimą pasirūpinti savimi, stebėjo savo sveikatą, buvo geresni mitybos įpročiai bei medikamentų vartojimas.

išduoti negalią hipertenzijos atveju

Arterial hypertension or high blood pressure - this is one of the most urgent public health problems the leading cause of death in the world. Arterial hypertension problematic depends not only on its high prevalence and complications threat, but also perfunctory attitude of some patients to increased blood pressure treatment, which is often determined on a lack of knowledge and information about the disease.

The patient's knowledge and understanding of hypertension are important factors in achieving to control arterial blood pressure. The aim of the work. To evaluate knowledge and self-care of patients with arterial hypertension. The objectives of the work: 1. To evaluate knowledge about the disease of patients with arterial hypertension 2.

To evaluate self-care skills of patients with arterial hypertension. Identify patients with arterial hypertension, knowledge and self-care interfaces.

The survey sample. Patients were included into the research using the target selection method, during the regular consultation with the family doctor.

kaip nustoti vartoti vaistus nuo hipertenzijos

Research methodology. The survey is made of 3 parts. The results of the work.

Patients with arterial hypertension the best know that high systolic or diastolic blood pressure shows an increase in blood pressure 95,8 pct.

Even 82 pct. Comparing evaluation of the respondents knowledge 10 - point scale, the overall average is 6,4 ± 2,1, i. It was identified that a quarter of patients 23,0 pct.

It was found out that three-quarters of respondents 76,6 pct.

Dvyliktoji tema: Arterinė hipertenzija (antroji dalis)

Almost all respondents use medicaments 97,7 pct. Only a quarter of the surveyed patients 24,3 pct. A quarter of the patients širdies sveikatos papildai šunims pct. The majority of patients 33,2 pct. Conclusions of the work: 1. Patients their knowledge about arterial hypertension evaluated better moderate than they knew satisfactory. Women their knowledge about arterial hypertension evaluated and knew better than men.

Patients with arterial hypertension their hipertenzija ir hipertenzija sergantiems pacientams about self-care evaluated at an average. The better scores respondents evaluated the ability to take care of their health; the better monitored their state of health, their eating habits and the usage of medication was better as well. Women have healthier eating habits and observe their health status more responsible than men, the usage of medication is worse.

The better was the knowledge of the respondents about arterial hypertension, the better evaluated the ability to take care of themselves, observed their health more careful, their eating habits and the usage of medication was superior.

Taip pat perskaitykite