Su hipertenzija nesuderinami vaistai. Vaistai, kuriuos ypač pavojinga derinti su maistu

su hipertenzija nesuderinami vaistai

Kadangi duomenų apie linezolido saugumą ir veiksmingumą vaikams ir paaugliams jaunesniems nei 18 metų nepakanka, dozavimo rekomendacijų pateikti negalima.

Linezolid Krka 2mg/ml infuzinis tirpalas 300ml N1

Taigi, kol nebus gauta papildomų duomenų, linezolido šios amžiaus grupės pacientams vartoti nerekomenduojama. Senyviems pacientams. Dozės koreguoti nereikia. Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi.

Profesorius R. Šlapikas: vaistų derinimas – sudėtingas, bet būtinas

Pacientams, kuriems yra sunkus inkstų nepakankamas t. Kadangi dviejų svarbiausių linezolido metabolitų didesnės iki 10 kartų ekspozicijos klinikinė reikšmė pacientams, kuriems yra sunkus inkstų nepakankamumas, yra nežinoma, tokiems pacientams linezolidą reikia vartoti ypatingai atsargiai ir tik kai manoma, jog laukiama nauda yra svarbesnė už teorinę riziką. Nors hemodializės metu iš organizmo pašalinamas tam tikras pagrindinių linezolido metabolitų kiekis, tačiau dializuojamiems pacientams šių metabolitų koncentracija vis tiek būna gerokai didesnė didesnės nei pacientams, kurių inkstų funkcija normali arba kuriems yra lengvas ar vidutinio sunkumo inkstų nepakankamumas.

Taigi, pacientams, kuriems yra sunkus inkstų nepakankamumas ir yra atliekama dializė, linezolidą reikia vartoti ypatingai atsargiai ir tik kai manoma, jog laukiama nauda yra svarbesnė už teorinę riziką. Linezolido vartojimo patirties pacientams, kuriems atliekama nuolatinė peritoninė dializė ambulatorinėmis sąlygomis ar taikomas kitoks inkstų nepakankamumo gydymas ne hemodializėkol kas nėra. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi. Pacientams, kuriems yra lengvas ar vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumas A ir B klasės pagal Child-Pugh dozės koreguoti nereikia.

pėdos pakyla su hipertenzija

Pacientams, kuriems yra sunkus kepenų nepakankamumas C klasė pagal Child-Pugh. Dozės koreguoti nereikia, nes linezolidas metabolizuojamas nefermentiniu būdu, todėl kepenų veiklos sutrikimas neturėtų reikšmingai keisti jo metabolizmo. Tačiau pacientų, su hipertenzija nesuderinami vaistai yra sunkus kepenų nepakankamumas, gydymo linezolidu farmakokinetinių duomenų nėra, o klinikinės patirties nepakanka.

Pacientams, kuriems yra sunkus kepenų nepakankamumas, linezolidas turi būti vartojamas ypač atsargiai ir tik kai manoma, jog laukiama nauda yra svarbesnė už teorinę riziką. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Linezolido neturi būti skiriama pacientams, vartojantiems arba dviejų pastarųjų savaičių laikotarpiu vartojusiems bet kokių kitų vaistinių preparatų, kurie slopina monoaminooksidazę A ar B pvz.

Išskyrus atvejus, kai yra sąlygos atidžiai stebėti ir matuoti kraujospūdį, linezolido negalima vartoti pacientams, kuriems yra šios klinikinės būklės arba kurie kartu vartoja nurodytų vaistinių preparatų.

Pacientams, kuriems yra nekontroliuojama hipertenzija, feochromocitoma, karcinoidas, tireotoksikozė, bipolinė depresija, šizoafektinis sutrikimas, ūminės sumišimo būklės.

Pacientams, kurie vartoja bet kurio iš šių vaistinių preparatų: serotonino reabsorbcijos inhibitorių, triciklių antidepresantų, serotonino 5-HT1 receptorių agonistų triptanųtiesioginio ir netiesioginio poveikio simpatikomimetikų įskaitant adrenerginius bronchus plečiančius vaistinius preparatus, pseudoefedriną ir fenilpropanolaminąkraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų pvz.

Reikia nutraukti žindymą prieš pradedant vartoti linezolidą ir nežindyti gydymo linezolidu metu. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės Kaulų čiulpų slopinimas Gauta pranešimų, kad linezolidą vartojantiems pacientams pasireiškė kaulų čiulpų slopinimas įskaitant anemiją, leukopeniją, pancitopeniją ir trombocitopeniją.

Atvejais, kai ligos baigtis yra žinoma, nutraukus linezolido vartojimą, paveikti kraujo tyrimų rodmenys grįžo į lygį, buvusį prieš pradedant gydymą.

Manoma, kad šio poveikio keliama rizika yra susijusi su gydymo trukme. Linezolidu gydomiems senyviems pacientams kraujo sutrikimų rizika gali būti didesnė, nei jaunesniems pacientams.

Tačiau yra ir tokių sveikatai pavojų keliančių derinių, su kuriais medikai susiduria nuolat. O jis nedera su taip pat populiariais priešuždegiminiais preparatais, skirtais skausmui, uždegimui ar temperatūrai mažinti. Vartojant juos kartu padidėja kraujavimo tikimybė. Susiję straipsniai Neauga krūtinė. Ką daryti?

Trombocitopenija gali dažniau pasireikšti pacientams, su hipertenzija nesuderinami vaistai yra sunkus inkstų nepakankamumas, nepriklausomai nuo to, taikoma dializė ar ne. Tokiems pacientams linezolidą galima vartoti tik jeigu įmanoma atidžiai stebėti hemoglobino, kraujo ląstelių ir trombocitų kiekį kraujyje.

Jeigu vartojant linezolido pasireiškia reikšmingas kaulų čiulpų slopinimas, gydymą reikia nutraukti, nebent nusprendžiama, kad tęsti gydymą šiuo vaistiniu preparatu yra neabejotinai būtina. Tokiu atveju reikia atidžiai stebėti bendrojo kraujo tyrimo rodmenis ir pradėti taikyti reikiamą gydymo strategiją.

požiūris į hipertenzijos gydymą

Be to, rekomenduojama kas savaitę atlikti bendrą kraujo tyrimą įskaitant hemoglobino, trombocitų kiekį ir bendrą leukocitų kiekį ir leukogramą pacientams, vartojantiems linezolidą, nepaisant, kokie buvo bendro kraujo tyrimo rodmenys prieš pradedant gydymą. Šiems pacientams dažniau prireikė kraujo perpylimo.

Komentarai

Po vaistinio preparato patekimo į rinką taip pat pranešta apie anemijos, dėl kurios prireikė kraujo perpylimo, atvejus, kurie buvo dažnesni pacientams, gydytiems linezolidu ilgiau kaip 28 dienas. Po vaistinio preparato patekimo į rinką buvo pranešta apie sideroblastinės anemijos atvejus. Tais atvejais, kai buvo žinomas atsiradimo laikas, daugumai pacientų gydymas endokrininė sistema ir hipertenzija buvo taikytas ilgiau kaip 28 dienas.

Nutraukus linezolido vartojimą dauguma pacientų visiškai arba iš dalies pasveiko, dėl jų anemijos taikant gydymą ar jo netaikant. Pagrindinis veiksnys, turėjęs įtakos mirtingumui, buvo prieš pradedant gydymą buvusi gramteigiamų mikroorganizmų sukelta infekcinė liga. Didžiausias disbalansas nustatytas gydymo metu ir per 7 dienas po gydymo tiriamuoju vaistiniu preparatu pabaigos. Daugiau pacientų linezolido grupėje tyrimo metu užsikrėtę gramneigiamais mikroorganizmais ir mirė nuo gramneigiamų ligos sukėlėjų sukeltos ir polimikrobinės infekcijos.

Todėl komplikuotas odos ir poodinio audinio infekcines ligas gydyti linezolidu pacientams, kuriems nustatyta arba įtariama ir gramneigiamų mikroorganizmų infekcija, galima tik jeigu nėra galimybės pasirinkti alternatyvų gydymą. Tokiomis aplinkybėmis kartu turi būti pradėtas gydymas nuo gramneigiamų mikroorganizmų. Su antibiotiko vartojimu susiję viduriavimas ir kolitas Vartojant beveik visų antibiotikų, įskaitant linezolido, pranešta apie su antibiotiko vartojimu susijusį viduriavimą ir su antibiotiko vartojimu susijusį kolitą, įskaitant pseudomembraninį kolitą ir su Clostridium difficile susijusį viduriavimą sutrikimo sunkumas gali būti nuo lengvo viduriavimo iki mirtino kolito.

Todėl svarbu turėti omenyje šią diagnozę pacientams, kuriems gydymo metu arba su hipertenzija nesuderinami vaistai gydymą linezolidu pasireiškia sunkus viduriavimas. Jeigu įtariamas arba patvirtinamas su antibiotiko vartojimu susijęs viduriavimas arba su antibiotiko vartojimu susijęs kolitas, gydymą antibakteriniais vaistiniais preparatais, įskaitant linezolidą, reikia nutraukti ir nedelsiant pradėti taikyti reikiamą gydymą.

Podagra, hipertenzija, depresija gydymas Ajurveda. Rytų medicina

Tokiu atveju yra draudžiama skirti peristaltiką slopinančių vaistinių preparatų. Pieno rūgšties acidozė Pranešta apie pieno rūgšties acidozės atvejus vartojant linezolido. Pacientams, kuriems linezolido vartojimo metu atsirado metabolinės acidozės požymių ir simptomų, įskaitant besikartojantį pykinimą ar vėmimą, pilvo skausmą, mažą bikarbonatų kiekį ar hiperventiliaciją, būtina skubi medicininė apžiūra.

Jeigu pasireiškė pieno rūgšties acidozė, reikia įvertinti tolimesnio gydymo linezolidu naudos ir galimos rizikos santykį.

Pavojingiausi vaistų deriniai

Mitochondrijų funkcijos sutrikimas Linezolidas slopina baltymų sintezę mitochondrijose. Dėl šio slopinimo gali pasireikšti nepageidaujami reiškiniai, pavyzdžiui, pieno rūgšties acidozė, anemija ir neuropatija regos nervo ir periferinė. Tokie reiškiniai dažnesni vaistinio preparato vartojant ilgiau kaip 28 dienas.

hipertenzija pagal šalis

Serotonino sindromas Gauta spontaninių pranešimų apie serotonino sindromą, susijusį su linezolido vartojimu kartu su serotoninerginiais vaistiniais preparatais, įskaitant antidepresantus, tokiais, kaip selektyvūs serotonino reabsorbcijos inhibitoriai SSRI.

Todėl linezolido vartojimas kartu su serotoninerginiais vaistiniais preparatais yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai linezolidą vartoti kartu su serotoninerginiais su hipertenzija nesuderinami vaistai preparatais būtina. Tokiais atvejais reikia atidžiai stebėti, ar pacientams neatsiranda serotonino sindromo požymių ir simptomų, pavyzdžiui, pažinimo funkcijos sutrikimas, hiperpireksija, hiperrefleksija ar koordinacijos sutrikimas.

Jei atsiranda tokių požymių ar simptomų, gydytojas turi apsvarstyti, ar nutraukti vienos, ar abiejų medžiagų vartojimą. Jei nutraukiamas gydymas kartu su linezolidu vartotais serotoninerginiais vaistiniais preparatais, gali atsirasti nutraukimo simptomų.

Periferinė ir regos nervo neuropatija Buvo gauta pranešimų apie periferinės neuropatijos, taip pat regos nervo neuropatijos ir regos nervo neurito, kai kuriais atvejais progresuojančių iki apakimo, atvejus pacientams, gydytiems linezolidu. Tokie pranešimai visų pirma buvo pacientams, kurie buvo gydomi ilgiau nei rekomenduojamą ilgiausią 28 dienų laikotarpį.

Vaistai, kuriuos ypač pavojinga derinti su maistu

Visiems pacientams reikia patarti, kad praneštų apie atsiradusius regėjimo sutrikimo simptomus, pavyzdžiui, regėjimo aštrumo pokyčius, spalvų skyrimo pokyčius, matymą lyg per miglą ar regėjimo lauko defektus. Tokiais atvejais rekomenduojamas skubus ištyrimas ir oftalmologo konsultacija pagal poreikį. Jeigu pacientas Linezolid Krka vartoja ilgiau, negu rekomenduojamos 28 dienos, turi būti reguliariai tikrinama jo regėjimo funkcija.

Jeigu pasireiškė periferinė ar regos nervo neuropatija, turi būti apsvarstyta tolimesnio gydymo linezolidu nauda ir galima rizika. Neuropatijos rizika gali būti didesnė, linezolidą vartojant pacientams, kurie jau gydomi arba neseniai vartojo antimikobakterinių vaistinių preparatų tuberkuliozei gydyti. Traukuliai Buvo gauta pranešimų apie pasireiškusius traukulius linezolidu gydomiems pacientams. Daugeliu šių atvejų buvo pranešta apie anksčiau pasireiškusius priepuolius arba rizikos veiksnius priepuoliams atsirasti.

Pacientai turi su hipertenzija nesuderinami vaistai informuoti, kad pasakytų savo gydytojui, jeigu jiems anksčiau yra buvę priepuolių. Monoaminooksidazės inhibitoriai Linezolidas yra grįžtamojo poveikio, neselektyvus monoaminooksidazės inhibitorius MAOI.

Vaistai, kuriuos ypač pavojinga derinti su maistu Vaistų vartojimas Gražina Vasiliauskienė Alfa. Vis dėlto vertėtų įsidėmėti, kad ši rekomendacija nėra absoliuti. Kai kurių preparatų jokiu būdu negalima vartoti su tam tikrais produktais. Ką būtina įsidėmėti? Antidepresantai Žmonėms, kurie vartoja antidepresantus, patartina kurį laiką pamiršti tokius produktus kaip sūris, rauginti kopūstai, sojos padažas, kepenys, džiovinta žuvis ir mėsa, jogurtai, grietinė, figos, razinos ir alkoholis ypač raudonasis vynas.

Vis dėlto, jis, vartojamas dozėmis antibakteriniam gydymui, antidepresinio poveikio nesukelia. Yra tik labai riboti sąveikos tyrimų duomenys apie linezolido vartojimo saugumą pacientams, kuriems yra pagrindinė liga ir arba jie kartu vartoja vaistinių preparatų, kurie gali kelti riziką dėl MAO slopinimo.

Su hipertenzija nesuderinami vaistai tokiomis su hipertenzija nesuderinami vaistai vartoti linezolidą nerekomenduojama, išskyrus atvejus, kai yra įmanoma atidžiai stebėti ir tikrinti vaistinio preparato vartojantį pacientą žr. Maisto, kuriame gausu tiramino, vartojimas Pacientai turi būti informuoti, kad vengtų valgyti maistą, kuriame gausu tiramino. Superinfekcija Linezolido poveikis normaliai florai klinikinių tyrimų metu neįvertintas.

Antibiotikų vartojimas gali retkarčiais sukelti labai greitą nejautrių mikroorganizmų dauginimąsi. Jeigu gydymo metu pasireiškia superinfekcija, reikia imtis atitinkamų priemonių. Ypatingos populiacijos Linezolidą pacientams, kuriems yra sunkus inkstų nepakankamumas, kontroliuojama hipertenzija vartoti labai atsargiai ir tik jeigu manoma, jog laukiama nauda yra svarbesnė už teorinę riziką.

Pacientams, kuriems yra sunkus kepenų nepakankamumas, rekomenduojama linezolidą vartoti tik jeigu laukiama nauda svarbesnė už teorinę riziką. Vaisingumo sutrikimas Linezolidas grįžtamai slopina vaisingumą ir sutrikdo normalią spermos morfologiją suaugusiems žiurkių patinams esant maždaug tokiai pat ekspozicijai, kuri yra tikėtina hipertenzija nuo vazokonstriktoriaus organizme.

Galimas linezolido poveikis vyrų reprodukcijos sistemai nežinomas. Linezolido saugumas ir veiksmingumas, skiriant vaistinį preparatą ilgiau kaip 28 dienas, nenustatytas. Kontroliuojamuose klinikiniuose tyrimuose nedalyvavo pacientai, kuriems buvo žaizdų kojose dėl cukrinio diabeto, pragulų ar išeminių pažeidimų, sunkių nudegimų ar gangrena.

Todėl linezolido vartojimo patirtis gydant šias būkles yra ribota. Pagalbinės medžiagos  ml tirpalo yra 13,7 g gliukozės. Pacientams, kuriems yra retas sutrikimas gliukozės ir galaktozės malabsorbcija, šio vaistinio preparato vartoti negalima.

Būtina atsižvelgti, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste. Sąveika Monoaminooksidazės inhibitoriai Linezolidas yra grįžtamojo pobūdžio, neselektyvus monaminooksidazės inhibitorius MAOI. Yra tik labai riboti sąveikos duomenys iš vaistinių preparatų sąveikos tyrimų ir apie linezolido saugumą jo vartojant pacientams, kurie kartu vartoja vaistinių preparatų, galinčių kelti riziką dėl MAO slopinimo. Todėl tokiomis aplinkybėmis linezolido vartoti nerekomenduojama, išskyrus atvejus, kai yra įmanoma atidžiai stebėti ir tikrinti vaistinio preparato vartojantį pacientą.

Galimos sąveikos, sukeliančios kraujospūdžio padidėjimą Sveikiems savanoriams, kurių kraujospūdis buvo normalus, linezolidas sustiprino pseudoefedrino ir fenilpropanolamino hidrochlorido sukeltą kraujospūdžio padidėjimą.

Panašūs tyrimai su hipertenzija sergančiais pacientais neatlikti. Rekomenduojama atidžiai titruoti kraujagysles su hipertenzija nesuderinami vaistai vaistinių preparatų, įskaitant dopaminerginius, dozę, norint sukelti pageidaujamą reakciją, jeigu jų vartojama kartu su linezolidu. Galimos serotoninerginės sąveikos Tyrimuose, kuriuose dalyvavo sveiki savanoriai, buvo tirta galima sąveika su dekstrometorfanu. Tiriamieji vartojo dekstrometorfano dvi 20 mg dozės išgertos su 4 valandų pertrauka kartu su linezolidu arba be jo.

Sveikiems tiriamiesiems, vartojusiems linezolido kartu su dekstrometorfanu, serotonino sindromas sumišimas, kliedesys, neramumas, tremoras, paraudimas, prakaitavimas, karščiavimas kai hipertenzija ką valgyti. Po vaistinio preparato patekimo į rinką buvo gautas vienas pranešimas apie poveikį, panašų į serotonino sindromą, pasireiškusį linezolido kartu su dekstrometorfanu vartojusiam pacientui, kuris išnyko, nutraukus abiejų vaistinių preparatų vartojimą.

Klinikinio vartojimo metu gauta pranešimų apie serotonino sindromo atvejus vartojant linezolido kartu su serotoninerginėmis medžiagomis, įskaitant antidepresantus, tokius, kaip selektyvūs serotonino reabsorbcijos inhibitoriai SSRI. Vartojimas kartu su maistu, kuriame gausu tiramino Reikšmingo poveikio tiriamųjų, kurie linezolido vartojo kartu su su hipertenzija nesuderinami vaistai kaip  mg tiramino, kraujospūdžiui nepastebėta.

  • Diprospanas esant hipertenzijai
  • Nestandartinis hipertenzijos gydymas
  • Kaip gydyti ne hipertenziją
  • Prie ko veda hipertenzija
  • Nebilet | Vartojimas, šalutinis poveikis | ass.lt

Tai rodo, kad tik reikia vengti vartoti didelį kiekį maisto ir gėrimų, kuriuose yra daug tiramino pvz. Taip pat linezolidas neindukuoja P izofermentų žiurkėms. Vadinasi, linezolido sąveika su CYP indukuojančias vaistiniais preparatais nėra tikėtina.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Rifampicinas Rifampicino poveikio linezolido farmakokinetikai tyrimo metu šešiolika sveikų suaugusių savanorių vyrų 2,5 dienos 2 kartus per parą vartojo po  mg linezolido kartu su 8 dienas vieną kartą per parą vartojama  mg rifampicino doze arba be jos.

Šios sąveikos mechanizmas ir jos klinikinė reikšmė nežinomi.

hipertenzijos pasireiškimas vaikams

Nepakanka duomenų apie pacientus, kurie kartu vartojo linezolido ir varfarino, kad būtų galima nustatyti šio reiškinio klinikinę reikšmę, jeigu tokia yra. Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis Nėštumas Duomenų apie nėščių moterų gydymą linezolidu nepakanka.

jaunų vyrų hipertenzijos gydymas

Taip pat perskaitykite